Hankeasiantuntija

Hankeasiantuntija

Tältä sivulta löydät tietoa hankeasiantuntijan työstä ja palveluista.

Olen aloittanut toukokuun puolessa välissä työt Elinkeinopalveluissa, hankeasiantuntijan tehtävissä. Tehtäviini kuuluu muun muassa yritysten auttaminen investointi- ja kehittämisavustusten haussa, yritysryhmähankkeiden käynnistäminen sekä kehittämishankkeiden suunnittelu ja edistäminen.

Minulla on pitkä tausta hankemaailmassa. Viimeiset 17 vuotta olen työskennellyt elinkeinoyhtiöiden ja kuntien palveluksessa pohjoisen ja läntisen Keski-Suomen alueella.

Lue bloggaukseni tai kuuntele podcastimme hankejutuista – Hankehumppaa vai ei?

Laukaa on minulle ennestään tuttu paikka pitkäaikaisten ystävien ja frisbeegolf-harrastuksen kautta, joten tänne oli helppo ja mukava tulla.

Kaikenlaiset ideat Laukaan elinvoimaisuuden edistämiseen ja erityisesti hankkeisiin liittyen ovat enemmän kuin tervetulleita. Minut löytää Kuntalan väistötilojen toisesta kerroksesta Elinkeinotiimin yhteisestä huoneesta, tai viestivälineiden kautta.

Tervetuloa juttelemaan!

Meneillään olevat elinkeinohankkeet

Laukaa-areenan master plan –hanke

Laukaan kunta on käynnistänyt Keski-Suomen liiton rahoittamaa (AKKE-rahoitus) hankkeen, jonka tavoitteena on laatia master plan –tasoinen suunnitelma Laukaan Lievestuoreella sijaitsevan Lievestuoreen moottoriurheilualueen kehittämiseksi monikäyttöiseksi tapahtuma-alueeksi, Laukaa-areenaksi.

Hankkeen tuloksena muodostuu yhteinen, alueen vahvuuksiin ja realistisiin tulevaisuuden skenaarioihin perustuva näkemys, suunnitelma ja edellytykset alueen kehittämiseksi jatkossa. Suunniteltu toimintakonsepti ja brändi tekevät alueesta houkuttelevan niin tapahtumajärjestäjien, uusien vuokralaisten, alueen palveluntuottajien, palvelujen käyttäjien kuin lajiharrastajien ja lähiseudun asukkaidenkin näkökulmasta. Alueen kehittyminen kasvattaa tapahtumaliiketoiminnan voluumia ja liikevaihtoa, vähentää ympäristöhaittoja, edistää vihreää siirtymää ja digiloikkaa, parantaa palvelujen saavutettavuutta, lisää yhteisöllisyyttä, mahdollistaa osaamisen kehittymisen sekä tuo rahaa paikallis- ja aluetalouteen.

Hanketta hallinnoi Laukaan kunnan elinkeinopalvelut ja sen toteutusaika on 1.11.2022-31.8.2023. Hankkeen kustannusarvio on 77 539 €.

Maatilojen ja yritysten uudet yhteistyömahdollisuudet –hanke

Laukaan kunta on käynnistämässä yhdessä MTK Laukaa ry:n kanssa Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaa (Maaseuturahoitus) hanketta, jonka tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla laukaalaisilla maatiloilla olevat resurssit ja osaaminen saadaan täysimääräisesti käyttöön, parannetaan tilojen työllistävyyttä ja kannattavuutta sekä helpotetaan maaseudun yritysten työvoima- ja resurssipulaa. Hanke tuo yhteen erilaisia maaseudun osaajia ja osaamisen tarvitsijoita.

Hankkeessa:

  • Selvitetään Laukaalaisten maatilojen potentiaalia tarjota erilaisia palveluja ja työvoimaa muille lähialueen yrityksille sekä mahdollisia ongelmakohtia ja kehittämistarpeita
  • Selvitetään Laukaan kunnan alueen muiden yritysten työvoiman ja palvelujen tarpeita, joihin maatilat voisivat vastata
  • Selvitetään muutostilanteessa olevien maatalousyrittäjien mahdollisuuksia työvoimapalveluihin ja koulutuksiin tai vastaaviin palveluihin, luodaan yhteistyömalli ja välitetään tietoa
  • Järjestetään verkostotapahtuma, jossa työn tarjoajat ja tarvitsijat kohtaava ja verkostoituvat
  • Järjestetään työpajoja ja koulutuksia osaamisen ja muutoskyvykkyyden lisäämiseksi
  • Ohjataan maatilayrittäjiä hankkimaan tarvittavaa muuta koulutusta, esim. korttikoulutukset
  • Toteutetaan digitaalinen kohtaantoalusta (verkkosivusto), jolla toimijat voivat tuoda esiin osaamistaan tai etsiä työn tarvitsijoita ja tekijöitä
  • Tuotetaan ja julkaistaan onnistumistarinoita

Hanketta hallinnoi Laukaan kunnan elinkeinopalvelut ja osatoteutuksesta vastaa MTK Laukaa ry. Hankkeen toteutusaika on 1.1.-31.12.2023 ja kustannusarvio 97 855 €.

Reijo Himanen

Hankeasiantuntija

040 183 5042

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi