Elinkeinohankkeet Laukaassa

Laukaan kunnan elinkeinopalvelut ja Laukaan Kehitysyhtiö Oy edistävät, toteuttavat ja hallinnoivat hankkeita, jotka tukevat elinkeinojen kehittämistä Laukaassa. Hankkeilla vahvistetaan elinkeinoelämän ja yritysten kehittymisedellytyksiä ja luodaan uutta elinkeinotoimintaa. Tyypillisiä hankkeiden aihealueita ovat mm. yritysalueiden kehittäminen, verkostojen ja yhteistoimintamallien kehittäminen, liiketoimintaosaamisen vahvistaminen, yrittäjien hyvinvoinnin edistäminen sekä uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.

Hankkeisiin liittyviä tapahtumia löydät Visit Laukaan sivuilta.

Meneillään olevat elinkeinohankkeet

Yritystankkaamo-hanke

Yhteisöllisen työtilan ja hyvinvoinnin kehittäminen Laukaassa yrittäjyyden kehittämiseksi.

Lue lisää

Culture In Nature -hanke

Kulttuurimatkailuhanke

Lue lisää

Laukaa-areenan master plan -hanke

Lievestuoreen moottoriurheilualue kehittyy monikäyttöiseksi Laukaa-areenaksi!

Lue lisää

Maatilojen ja yritysten uudet yhteistyömahdollisuudet –hanke

MTK Laukaa ry ja Laukaan kunta ovat aloittaneet yhteistyön maatilojen ja maaseudun muiden yritysten uusien yhteistyömahdollisuuksien löytämiseksi ja edistämiseksi.

Lue lisää

Lisätietoja

Reijo Himanen

Hankeasiantuntija

040 183 5042

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi