Maatilojen ja yritysten uudet yhteistyömahdollisuudet

Maatilojen ja yritysten uudet yhteistyömahdollisuudet (MYTTY)–hankkeen tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla laukaalaisilla maatiloilla olevat resurssit ja osaaminen saadaan täysimääräisesti käyttöön, parannetaan tilojen työllistävyyttä ja kannattavuutta sekä helpotetaan maaseudun yritysten työvoima- ja resurssipulaa. Hanke tuo yhteen erilaisia maaseudun osaajia ja osaamisen tarvitsijoita.

Laukaan kunta on käynnistänyt yhdessä MTK Laukaa ry:n kanssa Keski-Suomen ELY-keskuksen rahoittamaa (Maaseuturahoitus) hanketta.

Hankkeessa:

  • Selvitetään Laukaalaisten maatilojen potentiaalia tarjota erilaisia palveluja ja työvoimaa muille lähialueen yrityksille sekä mahdollisia ongelmakohtia ja kehittämistarpeita
  • Selvitetään Laukaan kunnan alueen muiden yritysten työvoiman ja palvelujen tarpeita, joihin maatilat voisivat vastata
  • Selvitetään muutostilanteessa olevien maatalousyrittäjien mahdollisuuksia työvoimapalveluihin ja koulutuksiin tai vastaaviin palveluihin, luodaan yhteistyömalli ja välitetään tietoa
  • Järjestetään verkostotapahtuma, jossa työn tarjoajat ja tarvitsijat kohtaava ja verkostoituvat
  • Järjestetään työpajoja ja koulutuksia osaamisen ja muutoskyvykkyyden lisäämiseksi
  • Ohjataan maatilayrittäjiä hankkimaan tarvittavaa muuta koulutusta, esim. korttikoulutukset
  • Toteutetaan digitaalinen kohtaantoalusta (verkkosivusto), jolla toimijat voivat tuoda esiin osaamistaan tai etsiä työn tarvitsijoita ja tekijöitä
  • Tuotetaan ja julkaistaan onnistumistarinoita

Hanketta hallinnoi Laukaan kunnan elinkeinopalvelut ja osatoteutuksesta vastaa MTK Laukaa ry. Hankkeen toteutusaika on 1.1.-31.8.2024 ja kustannusarvio 97 855 €.

Mikäli haluat olla mukana hankkeessa ota yhteyttä

Projektipäällikön sijainen

Sirpa Bågman

040 5770421

lempileivos@gmail.com