Yrityspalveluseteli

Yrityspalvelusetelin tarkoituksena on auttaa ja kannustaa laukaalaisia yrityksiä kehitystyöhön. Yrityspalvelusetelin avulla yritys voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa sopivaa asiantuntija-apua.

Yrityspalvelusetelin haku aukeaa huhtikuussa 2022 ja ensimmäisenä vuonna yrityspalveluseteli toteutetaan kokeiluna. Jatkosta päätetään myöhemmin ensimmäisen vuoden aikana saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella.

Kuka voi hakea yrityspalveluseteliä?

Yrityspalveluseteli on tarkoitettu Laukaan kunnan alueella toimiville yrityksille, joilla on y-tunnus.

Mihin tukea myönnetään?

Yrityspalvelusetelillä voidaan tukea esimerkiksi selvitysten laatimista (investointitarpeet, viranomaisvaatimukset, uutuustutkimus, liiketoiminnan edellytysten varmistaminen, palvelujen tuotteistaminen), yrityksen arvon määritystä tai hankesuunnitelman laadintaa.

Tukea voi hakea myös markkinointiin ja myynnin edistämiseen liittyviin palveluihin, isompiin ja kertaluontoisiin markkinointisuunnitelman mukaisiin mainoskampanjoihin, tienvarsimainontaan, viranomaisten hyväksymiin opaskyltteihin tai messuosaston kustannuksiin.

Tukea ei voi saada asiantuntijatyöhön, johon on jo saatu muuta julkista tukea esimerkiksi ELY-keskuksesta tai Business Finlandista tai jos hakija ei ole huolehtinut kaikista lakisääteisistä velvollisuuksista.

Tuen suuruus ja yrityksen omavastuu

Yrityksillä on omavastuu yrityspalveluseteleissä. Setelin kautta tuleva tuki on 75 % hankinnan arvosta, kuitenkin enintään yhteensä 3000 euroa/yritys neljän vuoden aikana. Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa.

Yrityspalvelusetelin tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella palveluntuottajalle. Tuen maksamiseksi on palveluntuottajan toimitettava kopiot tositteista, raportti tehdyistä toimenpiteistä ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

Hakemusten käsittely ja päätökset

Yrityspalvelusetelin myöntää Laukaan kunnan omistama Laukaan Kehitysyhtiö Oy. Yrityspalvelusetelihakemukset käsitellään kuukausittain Laukaan kehitysyhtiön hallituksessa, joka koostuu suurimmaksi osaksi paikallisista yrittäjistä.

Hae yrityspalveluseteliä

Tutustu hakemukseen (pdf), tulosta ja täytä se ja toimita hakemus liitteineen hakemuksessa annettuun osoitteeseen.

Avaa hakemus

Ensimmäisenä vuonna jaossa 15 000 euroa

Kokeiluvuoden 2022 kokonaisbudjetti on 15 000 euroa. Isompaa, maksimissaan 3000 euron yrityspalveluseteliä myönnetään vuoden aikana 4 kpl ja pienempää 500 euron seteliä myönnetään 6 kpl. Puolet yrityspalveluseteleistä myönnetään kevätkaudella ja toinen puoli syyskaudella.

Lisätietoja

Teemu Pinomäki

Elinkeinojohtaja

050 4720 120

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Yrityspalvelusetelihakemus

Yrityspalvelusetelihakemuksesta (pdf-tiedosto) näet tarvittavat tiedot ja liitteet ja hakemuksen toimitusosoitteen.

Lataa hakemus