Yrityspalveluseteli

Yrityspalvelusetelin tarkoituksena on auttaa ja kannustaa laukaalaisia yrityksiä kehitystyöhön. Yrityspalvelusetelin avulla yritys voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa sopivaa asiantuntija-apua.

Yrityspalvelusetelin haku aukesi huhtikuussa 2022 ja ensimmäisenä vuonna yrityspalveluseteli toteutetaan kokeiluna. Kehitysyhtiön hallitus päätti jatkaa yrityspalvelusetelin käyttöä myös vuonna 2023. Yrityspalvelusetelin rahat tulevat suoraa Laukaan Kehitysyhtiö Oy:ltä alueen elinkeinojen kehittämisen tueksi.

Kuka voi hakea yrityspalveluseteliä?

Yrityspalveluseteli on tarkoitettu Laukaan kunnan alueella toimiville yrityksille, joilla on y-tunnus. Mikäli on saanut yrityspalvelusetelin aiemmin, voi seteliä hakea uudelleen kahden vuoden kuluttua edellisen setelin myöntämisestä.

Mihin tukea myönnetään?

Yrityspalvelusetelillä voidaan tukea esimerkiksi selvitysten laatimista (investointitarpeet, viranomaisvaatimukset, uutuustutkimus, liiketoiminnan edellytysten varmistaminen, palvelujen tuotteistaminen), yrityksen arvon määritystä tai hankesuunnitelman laadintaa.

Tukea voi hakea myös markkinointiin ja myynnin edistämiseen liittyviin palveluihin, isompiin ja kertaluontoisiin markkinointisuunnitelman mukaisiin mainoskampanjoihin, digimarkkinointisuunnitelmiin, tienvarsimainontaan, viranomaisten hyväksymiin opaskyltteihin tai messuosaston kustannuksiin.

Tukea ei voi saada asiantuntijatyöhön, johon on jo saatu muuta julkista tukea esimerkiksi ELY-keskuksesta tai Business Finlandista tai jos hakija ei ole huolehtinut kaikista lakisääteisistä velvollisuuksista.

Yrityspalveluseteli on haettava ennen projektin aloittamista. Tuen laskuttaa ostopalveluyritys suoraan Kehitysyhtiöltä erillisen ohjeen mukaisesti.

Laukaan kunnalla ei ole erillistä rekisteriä yrityspalvelusetelin tuottajista, vaan setelin voi käyttää vapaasti parhaaksi katsomaansa tuottajaan, jolla on tilaajavastuun edellyttämät asiat kunnossa.

Tuen suuruus ja yrityksen omavastuu

Yrityksillä on omavastuu yrityspalveluseteleissä. Setelin kautta tuleva tuki on 75 % hankinnan arvosta, kuitenkin enintään yhteensä 3000 euroa/yritys. Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa.

Yrityspalvelusetelin tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella palveluntuottajalle. Tuen maksamiseksi on palveluntuottajan toimitettava kopiot tositteista sekä raportti tehdyistä toimenpiteistä. Palveluntuottajan tulee olla hoitanut lakisääteiset velvoitteet.

Hakemusten käsittely ja päätökset

Yrityspalvelusetelin myöntää Laukaan kunnan omistama Laukaan Kehitysyhtiö Oy. Yrityspalvelusetelihakemukset käsitellään kuukausittain Laukaan kehitysyhtiön hallituksessa, joka koostuu suurimmaksi osaksi paikallisista yrittäjistä.

Mikäli tuki myönnetään yrityksellesi, saat ohjeet laskutusta varten. Joskus joudumme pyytämään hakemuksen täydennystä ja tällöin hakemuksen täydentämisaika on hakemuksen jättöpäivästä yksi (1) kuukausi. Mikäli täydennystä ei ole toimitettu yritysasiantuntijalle, raukeaa hakemus kokonaisuudessaan ja summa vapautuu uudelleen haettavaksi.

Ennen hakemuksen jättämistä, ota yhteyttä yritysasiantuntija Sanna Jylänkiin, hän auttaa sinua hakemuksen jättämisessä, jotta hakeminen sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.

Yrityspalveluseteliohjeet PDF

Lue ennen hakemuksen jättämistä ohjeet hakemiseen sekä maksatukseen. Suosittelemme myös olemaan yhteydessa Sanna Jylänkiin, ennen hakemuksen jättämistä.

Yrityspalveluseteliohjeet PDF

Hae yrityspalveluseteliä

Tutustu hakemukseen (pdf), tulosta ja täytä se ja toimita hakemus liitteineen hakemuksessa annettuun osoitteeseen.

Avaa hakemus

Jaettavat summat 2023

Yrityspalveluseteliä on jaettavissa vuonna 2023 yhteensä 20.000 €.

Jaettavat summat 2022

Kokeiluvuoden 2022 ensimmäinen kokonaisbudjetti oli 15 000 euroa, joka jaettiin kokonaisuudessaan. Kehitysyhtiön hallitus päätti lisätä yrityspalvelusetelin budjettia 20.9.2022 kokouksessa 20.000 eurolla loppuvuodeksi 2022.

Lisätietoja

Sanna Jylänki

Yritysasiantuntija

040 152 4922

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Yrityspalvelusetelihakemus

Yrityspalvelusetelihakemuksesta (pdf-tiedosto) näet tarvittavat tiedot ja liitteet ja hakemuksen toimitusosoitteen.

Lataa hakemus