Yrityspalveluseteli

Yrityspalvelusetelin tarkoituksena on auttaa ja kannustaa laukaalaisia yrityksiä kehitystyöhön. Yrityspalvelusetelin avulla yritys voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa sopivaa asiantuntija-apua.

Yrityspalvelusetelin haku aukesi huhtikuussa 2022 ja ensimmäisenä vuonna yrityspalveluseteli toteutetaan kokeiluna. Kehitysyhtiön hallitus on jatkanut yrityspalveluseteliä vuosittain siitä asti. Yrityspalvelusetelin rahat tulevat suoraa Laukaan Kehitysyhtiö Oy:ltä alueen elinkeinojen kehittämisen tueksi.

Kuka voi hakea yrityspalveluseteliä?

Yrityspalveluseteli on tarkoitettu Laukaan kunnan alueella toimiville yrityksille, joilla on y-tunnus. Mikäli on saanut yrityspalvelusetelin aiemmin, voi seteliä hakea uudelleen kahden vuoden kuluttua edellisen setelin myöntämisestä.

Mihin tukea myönnetään?

Yrityspalvelusetelillä voidaan tukea esimerkiksi selvitysten laatimista (investointitarpeet, viranomaisvaatimukset, uutuustutkimus, liiketoiminnan edellytysten varmistaminen, palvelujen tuotteistaminen), yrityksen arvon määritystä tai hankesuunnitelman laadintaa.

Tukea voi hakea myös markkinointiin ja myynnin edistämiseen liittyviin palveluihin, isompiin ja kertaluontoisiin markkinointisuunnitelman mukaisiin mainoskampanjoihin, digimarkkinointisuunnitelmiin, tienvarsimainontaan, viranomaisten hyväksymiin opaskyltteihin tai messuosaston kustannuksiin.

Tukea ei voi saada asiantuntijatyöhön, johon on jo saatu muuta julkista tukea esimerkiksi ELY-keskuksesta tai Business Finlandista tai jos hakija ei ole huolehtinut kaikista lakisääteisistä velvollisuuksista.

Yrityspalveluseteli on haettava ennen projektin aloittamista. Tuen laskuttaa ostopalveluyritys suoraan Kehitysyhtiöltä erillisen ohjeen mukaisesti.

Laukaan kunnalla ei ole erillistä rekisteriä yrityspalvelusetelin tuottajista, vaan setelin voi käyttää vapaasti parhaaksi katsomaansa tuottajaan, jolla on tilaajavastuun edellyttämät asiat kunnossa.

Tuen suuruus ja yrityksen omavastuu

Yrityksillä on omavastuu yrityspalveluseteleissä. Setelin kautta tuleva tuki on 75 % hankinnan arvosta, kuitenkin enintään yhteensä 3000 euroa/yritys. Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa.

Yrityspalvelusetelin tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella palveluntuottajalle. Tuen maksamiseksi on palveluntuottajan toimitettava kopiot tositteista sekä raportti tehdyistä toimenpiteistä. Palveluntuottajan tulee olla hoitanut lakisääteiset velvoitteet.

Hakemusten käsittely ja päätökset

Yrityspalvelusetelin myöntää Laukaan kunnan omistama Laukaan Kehitysyhtiö Oy. Yrityspalvelusetelihakemukset käsitellään kuukausittain Laukaan kehitysyhtiön hallituksessa, joka koostuu suurimmaksi osaksi paikallisista yrittäjistä.

Mikäli tuki myönnetään yrityksellesi, saat ohjeet laskutusta varten. Joskus joudumme pyytämään hakemuksen täydennystä ja tällöin hakemuksen täydentämisaika on hakemuksen jättöpäivästä yksi (1) kuukausi. Mikäli täydennystä ei ole toimitettu yritysasiantuntijalle, raukeaa hakemus kokonaisuudessaan ja summa vapautuu uudelleen haettavaksi.

Ennen hakemuksen jättämistä, ota yhteyttä yritysasiantuntija Sanna Jylänkiin, hän auttaa sinua hakemuksen jättämisessä, jotta hakeminen sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.

Yrityspalveluseteliohjeet PDF

Lue ennen hakemuksen jättämistä ohjeet hakemiseen sekä maksatukseen. Suosittelemme myös olemaan yhteydessa Sanna Jylänkiin, ennen hakemuksen jättämistä.

Yrityspalveluseteliohjeet PDF

Hae yrityspalveluseteliä

Tutustu hakemukseen (pdf), tulosta ja täytä se ja toimita hakemus liitteineen hakemuksessa annettuun osoitteeseen.

Avaa hakemus

Jaettava summa 2024

Yrityspalveluseteliä on jaettavissa vuonna 2024 yhteensä 15.000 €.

Jaettavat summat 2023

Yrityspalveluseteliä oli jaettavissa vuonna 2023 yhteensä 20.000 €.

Jaettavat summat 2022

Kokeiluvuoden 2022 ensimmäinen kokonaisbudjetti oli 15 000 euroa, joka jaettiin kokonaisuudessaan. Kehitysyhtiön hallitus päätti lisätä yrityspalvelusetelin budjettia 20.9.2022 kokouksessa 20.000 euroon saakka loppuvuodeksi 2022.


Kokemuksia yrityspalvelusetelin käytöstä

Alla on yrityspalvelusetelin käyttäjien kokemuksia (tulossa keväällä 2024).

”Rakensimme Lievestuoreelle kesällä 2022 biokaasun tankkausasemaa ja halusimme tehdä markkinakartoitusta alueen kuljetusyrityksille biokaasun käytöstä. Koska pienessä yrityksessä henkilöstöresurssit eivät aina riitä kaikkeen, meillä oli ajatus ostaa palvelu ulkopuoliselta toimijalta. Näimme Laukaan kunnan nettisivuilla maininnan yrityspalvelusetelistä ja otimme yhteyttä kunnan yritysasiantuntijoihin, selvittääksemme voisiko seteliä hakea meidän suunnittelemaamme toimintaan. Ja sehän oli mahdollista, joten rustasimme simppelin, vain sivun mittaisen hakemuskaavakkeen ja liitimme palveluntarjoajan tarjouksen liitteeksi.

Loistava ja todella tarpeellinen apu meille tilanteessa, jossa iso investointi päällä ja resurssit paukkuvat.  Setelin hakeminen oli helppoa, sillä lomake oli kansantajuinen ja nopsaan täytetty. Apujakin sai yritysasiantuntijoilta askarruttaviin juttuihin eikä tarjouksia tarvinnut kilpailuttaa vaan yksikin riitti. Päätöskin tuli pian, reilussa viikossa. Eli ei turhaa byrokratiaa, suosittelemme matalalla kynnyksellä hakemaan!”


”Käytin yrityspalveluseteliä yritykseni logon suunnitteluun, sekä nettisivujen tekoon ja auton teippaukseen.. Logosta ja nettisivuista vastasi Laaka media Oy ja teippien suunnittelusta autoon sekä teippauksesta Teippari.fi

Kiitos näistä kaikille, kaikki sujui hyvin!”

Lisätietoja

Sanna Jylänki

Yritysasiantuntija

040 152 4922

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Yrityspalvelusetelihakemus

Yrityspalvelusetelihakemuksesta (pdf-tiedosto) näet tarvittavat tiedot ja liitteet ja hakemuksen toimitusosoitteen.

Lataa hakemus