Keski-Suomen moottoriurheilukeskuksen master plan valmistui

Ysitien varressa Laukaan Lievestuoreella sijaitseva moottorirata ja tapahtuma-alue sai nimeksi Keski-Suomen moottoriurheilukeskus.

Usealla eri nimellä kutsuttu moottoriurheilu- ja tapahtuma-alueen uusi nimi lanseerattiin Keski-Suomen moottoriurheilukeskuksen master plan -suunnitelman julkistustilaisuudessa 12.10.

Keski-Suomen moottoriurheilukeskus tunnetaan tällä hetkellä moottoriurheilusta ja liikennekoulutuksesta. Laukaan kunnan omistamalla yli 300 hehtaarin alueella vuokralaisina toimivat Jyvässeudun Liikenneturvallisuuskeskuksen pyörittämä Jyvässeudun ajoharjoittelurata, Keski-Suomen Mikrorata Oy:n karting-rata, Keski-Suomen moottorikerhon enduro- ja motocross-radat sekä Gradia. Gradia järjestää alueella raskaan liikenteen kuljettajakoulutusta ja maarakennusalan koulutusta. Lisäksi alueelta löytyy muun Keski-Suomen tractor pullingin pulling-rata. Alueella järjestetään vuosittain useita SM-tason kilpailuja eri moottoriurheilulajeissa.

Moottoriurheilukeskukselle ympäristöohjelma

Moottorirata-aluetta on rakennettu ja kehitetty vuosien ajan pistemäisesti eri toimijoiden tarpeisiin. Master plan -työssä alueelle laadittiin yleistason kehittämissuunnitelma. Kehittämissuunnitelmassa selvitettiin alueen käyttömahdollisuuksia ja -tarpeita, mahdollisia uusia toimijoita ja käyttömuotoja, laadittiin yleissuunnitelmatasoinen tekninen suunnitelma karttoineen, havainnekuvia ja toimenpiteiden kustannusarvio, sekä muodostettiin Keski-Suomen moottoriurheilukeskukselle yhteinen visio. Kehittämissuunnitelmassa ideoitiin skenaarioita alueen pitkäjänteiseen kehittämiseen ja valittiin useista vaihtoehdoista toimintamalli, jonka avulla aluetta on mahdollista kehittää maakunnallisesti ja valtakunnallisesti tunnetuksi moottoriurheilukeskukseksi. Neljästä kehittämisvisiosta alueelle valittiin visio, jossa alueen kehittäminen painottuu moottoriurheiluun ja –aktiviteetteihin mutta tavoittelee myös muita tapahtumia, tavoitteena on maltillinen kasvu.

Kehittämissuunnitelman yhteydessä tehtiin ympäristöohjelma, jonka tavoitteena on vähentää alueella tapahtuvan toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia ja ohjata alueen käyttöä tulevaisuudessa kestävään suuntaan.

Moottoriurheilukeskukselle haetaan operaattoria

Alueen maanomistajan Laukaan kunnan tavoitteena on löytää alueelle operaattoriyhtiö, joka tulevaisuudessa pyörittäisi Keski-Suomen moottoriurheilukeskusta. Operaattorin tehtävä olisi vastata alueen toimintaolosuhteista, markkinoinnista, turvallisuudesta ja kehittämisestä. Maanomistaja Laukaan kunta vastaa alueen kehittämisestä master planin mukaisesti. Aluksi operaattori voisi toimia osa-aikaisesti tavoitteena saada kokoaikaisesti kannattavaa liiketoimintaa. Alkuun toimitaan alueen yritysten ja muiden toimijoiden ja Laukaan kunnan yhteistyömallilla.


Miten master plan toteutettiin?

Keski-Suomen moottoriurheilukeskuksen kehittämissuunnitelmatyössä toteutettiin avoin kysely kuntalaisille, haastateltiin toimijoita ja järjestettiin avoimia kehittämistyöpajoja. Työskentelyyn osallistuivat moottoriurheilukeskuksessa jo toimivat yritykset ja oppilaitokset, moottoriurheilutoimijoita ja tapahtumajärjestäjiä Keski-Suomesta ja valtakunnallisesti, järjestöjä ja kuntalaisia. Ympäristölupa-asioissa on konsultoitu Aluehallintavirastoa ja Ely-keskusta. Työn tilasi Laukaan kunta ja sen toteutti Finnish Consulting Group FCG. Master plan -työ on toteutettu Keski-Suomen liiton AKKE-rahoituksella.

Tutustu moottoriurheilukeskuksen kehittämissuunnitelmaan

Keski-Suomen moottoriurheilukeskuksen kehittämissuunnitelma

Keski-Suomen moottoriurheilukeskuksen kehittämissuunnitelman esittelydiat

Lisätietoja

Sanna Jylänki

Yritysasiantuntija

040 152 4922

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Reijo Himanen

Hankeasiantuntija

040 183 5042

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi