Haussa aluekehittämisen projektipäällikkö

Haemme Laukaan kunnan hallinnoimalle hankkeelle aluekehittämisen projektipäällikköä määrä-aikaiseen työsuhteeseen (1.9.2024-31.8.2026). Hanketta rahoittaa Keski-Suomen Liitto JTF-rahastosta.

Laukaan kunta hakee projektipäällikköä Laukaanportti ja Mörkökorpi – uutta kasvua vihreästä logistiikasta ja kiertotaloudesta -hankkeeseen 1.9.2024-31.8.2026 väliselle ajalle.

Hae tehtävään 3.8.2024 mennessä.

Aluekehittämisen projektipäällikkönä vastaat Laukaanportti & Mörkökorpi -hankkeen alueiden aluekehittämisestä kahden vuoden ajan. Työskentelet Laukaan kunnan elinkeinopalveluissa yritystiimissä. Aluekehittäjän tehtäviin kuuluu hankehallinnoinnin lisäksi: alueiden ekosysteemin suunnittelu, alueiden brändin rakentaminen, verkostojen laajentaminen, sijoittuvien yritysten etsintä ja kontaktointi. Avuksi tehtävään saat aiemmin valmistuneen Laukaanportin MasterPlan materiaalin, jonka päivittäminen kuuluu myös työtehtäviisi. Lisäksi apunasi on yritys- sekä maankäytön tiimit Laukaan kunnasta.

Tehtävään valittavan projektipäällikön eduksi katsotaan vahvat verkostot ja aktiivinen verkostoituminen, aluekehittämisen tuntemus, laajojen kokonaisuuksien itsenäinen hallinta ja johtaminen, myyntityön osaaminen, aiempi hankekokemus sekä hyvät tietotekniset taidot ja vuorovaikutus- sekä yhteistyötaidot. Kunnallishallinnon tuntemus on myös hyvä lisä työssä onnistumiseksi.
Tehtävään kuuluu autolla liikkumista, joten ajokortti ja oma-auto ovat välttämättömiä työn hoitamisen kannalta.

Hankkeen tavoitteena on:

• vahvistaa aluetaloutta ja monipuolistaa elinkeinorakennetta
• tukea yritysekosysteemien muodostumista kehitettävien yritysalueiden ympärille
• edistää vihreän logistiikan ja kiertotalouden periaatteiden integrointia alueiden yrityksiin ja infrastruktuuriin
• parantaa logistiikan tehokkuutta ja vähentää ympäristövaikutuksia kehittämällä vihreitä kuljetusratkaisuja
• edistää kriittisten materiaalien talteenottoa ja kierrätystä
• kehittää toimijaverkostoja ja palvelukonsepteja, jotka tukevat kestävää kehitystä ja houkuttelevat toimijoita alueille
• lisätä alueiden vetovoimaisuutta ja sitä kautta edistää uusien yritysten sijoittumista alueille, edistää uuden liiketoiminnan kehittymistä, vahvistaa TKI-toimintaa sekä lisätä työpaikkoja Laukaassa.

Projektipäällikkönä vastaat hankkeen kokonaisvaltaisesta, vastuullisesta ja tuloksellisesta johtamisesta hankesuunnitelman mukaisesti. Hankkeen johtamisen ja toimenpiteiden toteuttamisen lisäksi projektipäällikön toimenkuvaan kuuluvat ostopalveluiden suunnittelu, tilaaminen ja valvonta yhdessä hankeasiantuntijan kanssa, ohjausryhmän esittelijän tehtävät, hankeraportointi sekä viestintä.

Tehtävässä on 6 kk koeaika.
Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Rekrytointihaastattelut järjestetään haastateltaviksi valituille 14.8.2024 Laukaassa.

Kyselyt tehtävästä:

Sanna Jylänki, yritysasiantuntija, 040 152 4922 etunimi.sukunimi@laukaa.fi
Kyselyihin vastataan 15.7.-17.7.2024 klo 9-15 välillä

Hae tehtävää kuntarekryn kautta

Hae tehtävää tästä

Kuntarekry