Laukaan kunnalle puoli miljoonaa euroa yritysten toimintaympäristön kehittämiseen

Laukaan kunta sai 506 000 € hankerahoitusta elinkeinorakenteen vahvistamiseen ja monipuolistamiseen kesän JTF-rahoitushaussa Keski-Suomen liiton kautta

hankehumppa

Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) keskeisenä tavoitteena on edistää aluetalouden uudistumista ja monipuolistumista sekä vihreää siirtymää. Rahoitettuja hankkeita ovat ”Yritystankkaamo -yhteisöllinen työtila”, ”Culture in Nature Laukaa” sekä ”Saraakallion laituri ja opastuskeskus, Culture in Nature Laukaa -investointi”.

Syyskuun alussa käynnistyvien hankkeiden tavoitteena on kehittää laukaalaisten ja Laukaaseen sijoittuvien yritysten aineellista ja aineetonta toimintaympäristöä. Hankerahoituksella tavoitellaan yritysten menestystä ja kasvua, uusien yritysten sijoittumista Laukaaseen, työpaikkoja, hyvinvointia, verotulojen kasvua sekä elinkeinorakenteen vahvistumista.

Yritystankkaamosta yhteisöllisyyttä ja muutoskyvykkyyttä

Yritystankkaamo -hankkeella vahvistetaan laukaalaisten yritysten ja yrityspalvelutoimijoiden yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä sekä yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyttä. Syyskuun alussa Laukaan keskustaan avattavan Yritystankkaamon tiloissa järjestetään koulutuksia, valmennuksia ja tilaisuuksia, sekä rakennetaan yhteistyöverkostoja heimopäällikkö-nimikkeellä toimivan projektipäällikön johdolla. Hankkeen keskeisiä tavoitteita ovat yritysten ja yrittäjien muutoskyvykkyyden vahvistaminen, yritysten ja yrityspalvelutoimijoiden yhteistyön ja yhteisöllisyyden sekä osaamisen vahvistaminen ja TKI-toiminnan aktivoiminen. Hanke on kaksivuotinen ja sen kustannusarvio on 321 377 €. Hankkeen toteuttavat Laukaan kunnan yrityspalvelut ja Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutti.

Culture in nature – matkailun potentiaali käyttöön

Culture in Nature Laukaa -hankkeen tavoitteena on, että Laukaan mittava potentiaali kulttuuri- ja luontomatkailun kohdealueena voidaan jatkossa hyödyntää täysipainoisesti matkailuliiketoiminnassa.  Hankkeella parannetaan olemassa olevien ja uusien kulttuuri- ja luontomatkailukohteiden fyysistä ja digitaalista saavutettavuutta ja kansainvälistä tunnettuutta, rakennetaan Laukaan luonto- ja kulttuurimatkailun brändi, muodostetaan kaupallisten toimijoiden verkosto sekä kehitetään tuote- ja palveluvalikoimaa kansainvälisille markkinoille. Hankkeen myötä Laukaan luonto- ja kulttuurimatkailukohteet tulevat paremmin myös kuntalaisten ja muiden käyttäjien saataville. Hankkeen kesto on 2,5 vuotta ja sen kustannusarvio on 245 342 €. Hankkeen toteuttaa Laukaan kunnan vapaa-aikapalvelut yhteistyössä yrityspalveluiden, teknisen toimen ja Visit Jyväskylä Regionin kanssa.

Saraakalliot maailmankartalle

Saraakallion laituri ja opastuskeskus –hankkeessa toteutetaan katselulaituri-investointi kansainvälisesti tunnetun, PRAT-CARP -verkostoon kuuluvan Saraakallion edustalle. Samalla toteutetaan Laukaan satamaan sijoitettava opastuskeskus. Hankkeen tavoitteena on mahdollistaa Saraakallion kestävä ja turvallinen käyttö matkailu- ja virkistyskäytössä sekä lisätä kohteen tunnettuutta. Hanke on osa Culture in Nature Laukaa -hankekokonaisuutta ollen sen ensimmäinen toteutettava investointi. Rakennusajankohdaksi on suunniteltu kesää 2024 ja sen kustannusarvio on 75 110 €. Hankkeen toteuttaa Laukaan kunnan yhdyskuntatekniset palvelut.

Lisätietoja

Reijo Himanen

Hankeasiantuntija

040 183 5042

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi