Yrityspalveluseteli käyttöön Laukaassa

Laukaan kunnan yrityspalveluissa otetaan käyttöön yrityspalveluseteli. Setelin tarkoituksena on auttaa ja kannustaa laukaalaisia yrityksiä kehitystyöhön. Yrityspalveluseteli on tarkoitettu Laukaan kunnan alueella toimiville yrityksille, joilla on y-tunnus.

Laukaan yrityspalveluseteli on tukimuoto, jonka avulla yritys voi hankkia juuri omaan tarpeeseensa sopivaa asiantuntija-apua. Yrityspalvelusetelin haku aukeaa huhtikuussa 2022 ja ensimmäisenä vuonna yrityspalveluseteli toteutetaan kokeiluna. Jatkosta päätetään myöhemmin ensimmäisen vuoden aikana saatujen kokemusten ja palautteiden perusteella. Yrityspalvelusetelin myöntää ja rahoittaa Laukaan kunnan omistama Laukaan Kehitysyhtiö Oy. Valinnoista päättää Laukaan Kehitysyhtiön hallitus, joka koostuu suurimmaksi osaksi paikallisista yrittäjistä. Kehitysyhtiö on osa Laukaan kunnan yrityspalvelua.

– Haluamme kannustaa ja tukea paikallisia yrityksiä kehitystyössä ja ulkopuolisten asiantuntijoiden hyödyntämisessä, kertoo Laukaan kunnanjohtaja Linda Leinonen.

Yrityspalvelusetelillä voidaan tukea esimerkiksi selvitysten laatimista (investointitarpeet, viranomaisvaatimukset, uutuustutkimus, liiketoiminnan edellytysten varmistaminen, palvelujen tuotteistaminen), yrityksen arvon määritystä tai hankesuunnitelman laadintaa.

Setelillä tukea markkinointiin, myynnin edistämiseen ja kehittämiseen

Yrityspalveluseteliä on mahdollista hakea myös markkinointiin, myynnin edistämiseen ja myyntimessuja varten. Tukea voi hakea markkinointiin ja myynnin kehittämiseen liittyviin palveluihin, isompiin ja kertaluontoisiin markkinointisuunnitelman mukaisiin mainoskampanjoihin, tienvarsimainontaan, viranomaisten hyväksymiin opaskyltteihin tai messuosaston kustannuksiin. Tukea ei voi saada asiantuntijatyöhön, johon on jo saatu muuta julkista tukea esimerkiksi ELY-keskuksesta tai Business Finlandista tai jos hakija ei ole huolehtinut kaikista lakisääteisistä velvollisuuksista.

– Käsittelemme kaikki hakemukset kuukausittain Kehitysyhtiön hallituksessa. Odotamme innolla ensimmäisiä hakemuksia, kertoo Laukaan Kehitysyhtiön hallituksen jäsen Antti Tourunen Reteres Oy:stä.

Ensimmäisenä vuonna jaossa 15 000 euroa

Kokeiluvuoden 2022 kokonaisbudjetti on 15 000 euroa. Isompaa, maksimissaan 3000 euron yrityspalveluseteliä myönnetään vuoden aikana 4 kpl ja pienempää 500 euron seteliä myönnetään 6 kpl. Puolet yrityspalveluseteleistä myönnetään kevätkaudella ja toinen puoli syyskaudella.

-Toivomme, että yritykset tarttuvat innolla tähän mahdollisuuteen. Laukaassa yrityspalveluseteli on uusi, joten meillä ei ole vielä tarkkaa kuvaa miten suurta kiinnostus tulee olemaa. Sen vuoksi nyt ensin kokeillaan, pohtii elinkeinojohtaja Teemu Pinomäki.

Yrityksillä on omavastuu yrityspalveluseteleissä. Setelin kautta tuleva tuki on 75 % hankinnan arvosta, kuitenkin enintään yhteensä 3000 euroa/yritys neljän vuoden aikana. Tuen laskemisen ja myöntämisen perusteena käytetään tuettavan palvelun tai hankinnan arvonlisäverotonta hintaa. Yrityspalvelusetelin tuki maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella palveluntuottajalle. Tuen maksamiseksi on palveluntuottajan toimitettava kopiot tositteista, raportti tehdyistä toimenpiteistä ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset.

Yrityspalvelusetelin hakeminen

Tutustu yrityspalvelusetelin hakuohjeisiin ja hae seteliä.

Lue lisää

Lisätietoja