Elinvoimalupaus

Elinvoimalupaus

18.12.2023

Laukaan kunta ja Laukaan Yrittäjät

Laukaan kunta ja Laukaan Yrittäjät ry. ovat solmineet elinvoimalupauksen valtuustokaudelle 2021-2024. Tällä lupauksella kunta sitoutuu yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjäystävällistä ilmapiiriä sekä vahvistamaan elinvoimaisuutta. Yhdessä voimme huolehtia siitä, että kuntamme veto- ja pitovoima vahvistuvat.

Yhdessä olemme sopineet, että panostamme alla mainittujen painopistealueiden edistämiseen. Yhteisillä tavoitteilla ja aktiivisella seurannalla haluamme konkreettisesti parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, mikä vahvistaa kunnan elinvoimaisuutta. Painopistealueiden toteutumista seurataan jokavuotisten tapaamisten yhteydessä kunnan edustajien ja yrittäjäyhdistyksen välillä.

 Yhteiset painopistealueet

 • Toimiva vuoropuhelu ja yhteisöllisyys
  • Kunta sitoutuu käymään säännöllistä ja aktiivista vuoropuhelua yrityskentän kanssa. Kunta ja Yrittäjät järjestävät yhdessä vuosittain yhteisöllisiä osapuolten aktivointitilaisuuksia. Muista keinoista sovitaan yhdessä Yrittäjien edustajien kanssa.
 • Sujuvat kaavoitus- ja lupaprosessit sekä viranomaispalvelut
  • Kunta edistää lupa- ja kaavoitusprosessien sujuvuutta lain ja resurssien sallimissa puitteissa. Kaavahankkeissa yritysten näkemykset ja ajatukset otetaan mahdollisimman hyvin huomioon. Palvelussa ja päätöksenteossa huomioidaan jatkuvasti yrittäjyyden merkitys ja yrittäjyyden vaikutukset kunnan elinvoimaan sekä mahdollisuuksien mukaan toteutetaan prosessissa yhden luukun periaatetta.
 • Sujuvat rahoitusprosessit
  • Teemme yhdessä tietoisesti työtä sen eteen, että kehittämis- ja investointirahoitus liikkuu jouhevasti kasvua tuottaviin hankkeisiin. Viestimme rahoitusmahdollisuuksista ja sparraamme yrittäjiä hyviin hakemuksiin.
 • Yrittäjämyönteiset hankinnat
  • Kunta mahdollistaa paikallisten yrittäjien osallistumisen tarjouskilpailuihin: parantamalla hankintoja koskevan tiedon saatavuutta, huomioimalla tarjoamismahdollisuudet hankintakokonaisuuksien laajuutta ja laatutasoa määriteltäessä sekä vertailuperusteissa. Hankinnoissa toteutetaan mahdollisuuksien mukaan markkinavuoropuheluja ja edistetään yrittäjien hankintaosaamista koulutuksin.
 • Yrittäjyyteen kannustaminen ja yrittäjyyskasvatus
  • Kunta sitoutuu yhdessä Yrittäjäyhdistyksen kanssa edistämään yrittäjämyönteistä ilmapiiriä aktiivisella viestinnällä ja positiivisilla puheilla sekä toimilla. Seuraamme Kuntabarometrin tuloksia ja toimimme tulosten pohjalta. Panostamme yrittäjyyskasvatukseen yhdessä niin kunnan, 4H-yhdistyksen, koulujen kuin Yrittäjienkin kanssa.
 • Työllisyys ja osaava työvoima
  • Kunta ja Yrittäjät sitoutuvat edistämään työllisyyden ja osaavan työvoiman saatavuutta yhdessä oppilaitosten ja työllisyydenhoidon palveluiden kanssa. Aktivoimme kumppanuuksia toimijoiden kesken. 

Laukaan kunta & Laukaan Yrittäjät ry

sanna jylänki
Sanna Jylänki yritysasiantuntija

Viimeisimmät kirjoitukset

12.04.2024 | Sanna Jylänki
Mitä Laukaan Kehitysyhtiö tekee?
18.03.2024 | Vierailija
Täsmävalmennuksella osaava työntekijä – onnistuisiko?
12.02.2024 | Sanna Jylänki
Elinvoiman mittari: Kuntabarometri!