Mitä Laukaan Kehitysyhtiö tekee?

Mitä Laukaan Kehitysyhtiö tekee?

Laukaan Kehitysyhtiö Oy on Laukaan kunnan 93,3 %:sti omistama yhtiö, yhtiö itse omistaa loput osakkeet. Laukaan Kehitysyhtiö Oy:n tehtävä on elinkeinotoiminnan edistäminen ja kehittäminen Laukaassa. Vaikka Kehitysyhtiö on osa Laukaan kuntakonsernia ja näin ollen tytäryhtiö, on Laukaan Kehitysyhtiö sinällään itsenäinen osakeyhtiö, joka noudattaa Osakeyhtiölakia.

Laukaan Kehitysyhtiö hallinnoi, toteuttaa ja rahoittaa elinkeinohankkeita, hallinnoi ja vuokraa kiinteistöjä sekä myöntää yrityspalveluseteleitä yrityskehittämisen tueksi. Kehitysyhtiön toimintaa johtaa hallitus, jossa on yrittäjäjäseniä ja kunnan edustus. Enemmistö Kehitysyhtiön hallituksesta koostuu laukaalaisista yrittäjistä jotka antavat täten näkemystään sekä osaamistaan alueen elinkeinojen kehittämiseen.

Pääosa Kehitysyhtiön kassavirrasta tulee vuokratuotoista sen omistamista kiinteistöistä. Laukaan kunta ostaa Kehitysyhtiön palveluita 4000 eurolla kuukaudessa hanketoimintaan ja elinkeinojen kehittämiseen. Laukaan Kehitysyhtiön liikevaihto on noin 250 000 euroa vuodessa (vuokratuotot).

Laukaan Kehitysyhtiön edustajia toimii myös omistamissaan yhtiöissä ja näin ollen Kehitysyhtiö on mukana omistajaohjauksessa omistamissaan yhtiöissä. Lue lisää Laukaan Kehitysyhtiöstä täältä

Case Leppävesihallit?

Miksi Laukaan Kehitysyhtiö lähti mukaan Hirviareena Oy osakkaaksi?

Laukaan Kehitysyhtiön hallitus päätyi tekemään hallitun väliintulon auttaen toimellaan Laukaan kunnan mutkikasta tilannetta Leppäveden liikuntahallien osalta. (Tiedote)

Kehitysyhtiö pyysi ja sai Laukaan kunnan hallitukselta omistajaohjausta asiaan. Kunnanhallitus oli yksimielisesti osakkuuden kannalla ja ohjeisti Kehitysyhtiötä toimimaan asiassa.

Leppäveden hallisopimukset on solmittu vuosia sitten kunnan ja hallitoimijoiden välillä. Sopimukset saivat lainvoiman loppuvuodesta 2022 jolloin hanke on päässyt liikkeelle. Hanke perustuu Laukaan kunnan hankintaan, jossa on haettu yksityinen sijoittaja rakennuttamaan hallit sekä operaattori pyörittämään hallien liiketoimintaa. Hankinnasta on päätetty vuonna 2020 ja siihen perustuvat vuokrasopimukset ovat osapuolia sitovia.

Kehitysyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan, yhtiön tarkoituksena on kehittää yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä Laukaan kunnassa, joten tällä toimenpiteellä pyritään tukemaan kunnan etua sekä sitä, että laukaalaisten yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksen Leppävedellä kehittyvät parempaan suuntaan.

Laukaan Kehitysyhtiön hallitus katsoo, että hallit parantavat Leppäveden elinvoimaisuutta ja siksi toiminta on pystyttävä turvaamaan hallitusti, jottei tilanne kaatuisi kunnan syliin riskitilanteissa. Samalla omistajuuden kautta Laukaan Kehitysyhtiö pääsee ohjaamaan toimintaa sisältäpäin Hirviareena Oy:n hallituksessa, jossa Kehitysyhtiöllä on kaupan myötä kaksi paikkaa.

Kehitysyhtiön hallituksen mukaan Kehitysyhtiön mukaantulo mahdollistaa Hirviareena Oy:n liiketoimintasuunnitelman toteuttamisen ja turvaa siten kunnan asemaa Hirviareenan vuokranantajana.

Kauppasumma on 100.000 euroa ja tavoitteena on myydä osakkeet pois toiminnan vakiinnuttua ja saada tätä kautta jopa tulosta Kehitysyhtiölle. Kehitysyhtiön kassa on vakaalla pohjalla vuokraustoiminnan vuoksi, eikä yhtiön tarvitse ottaa velkaa kauppaa varten. Laukaan Kehitysyhtiön hallitus on tutkinut tilanteen hankkeen ulkopuolisena toimijana ja luottaa uusien toimijoiden parempaan johtajuuteen, ollen itsekin mukana halli- ja urheilutoiminnan kehittämisessä alueella.

Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Sanna Jylänki kävi Radio Keskisuomalaisen haastattelussa 11.4.2024. Alla linkki haastattelun tallenteeseen: (Suoraan podcastiin tästä)

sanna jylänki
Sanna Jylänki yritysasiantuntija

Viimeisimmät kirjoitukset

12.04.2024 | Sanna Jylänki
Mitä Laukaan Kehitysyhtiö tekee?
18.03.2024 | Vierailija
Täsmävalmennuksella osaava työntekijä – onnistuisiko?
12.02.2024 | Sanna Jylänki
Elinvoiman mittari: Kuntabarometri!