Laukaan Kehitysyhtiö Oy Leppävedenhallien operaattoriyhtiö Hirviareenan Oy:n osakkaaksi

Laukaan Kehitysyhtiö Oy Leppävedenhallien operaattoriyhtiö Hirviareenan Oy:n osakkaaksi

Leppäveden uuteen liikuntapuistoon Laukaaseen ollaan rakentamassa urheilu- ja liikuntahalleja. Hallien toiminnasta ja tilamyynnistä vastaa yksityisomistuksessa oleva operaattoriyhtiö Hirviareena Oy. Laukaan kehitysyhtiön hallitus päätti 27.3.2024 kokouksessa lähteä mukaan Leppäveden liikuntahallin operaattoriyhtiöön ja ostaa talousvaikeuksista kärsivältä Happee ry:ltä osakkeita 40 %:lla operaattoriyhtiö Hirviareena Oy:stä. Osakassopimusta ja kauppakirjaa on valmisteltu 27.3. alkaen ja nämä allekirjoitettiin 8.4.2024 Kehitysyhtiön kokouksessa. Tavoitteena on, että Laukaan Kehitysyhtiö Oy luopuu omistuksestaan yhtiön toiminnan vakiintuessa.

Osakekaupan on tarkoitus turvata halliyhtiön toiminnan jatkuminen ja alueen elinkeinojen kehittäminen. Operaattoriyhtiön osakkaat Mikko Römpötti, Mikko Seppälä, Happee ry sekä Laukaan Kehitysyhtiö Oy uskovat vahvasti siihen, että hallit ja sen operaattoriyhtiö Hirviareena Oy tuovat koko alueelle merkittävää veto- ja pitovoimaa. 

-Laukaan Kehitysyhtiö Oy:n ja Happee ry:n välinen osakekauppa on merkittävä useasta syystä, kertoo Laukaan Kehitysyhtiön toimitusjohtaja Sanna Jylänki. – Osakekaupan myötä Laukaan Kehitysyhtiö ja sen omistaja Laukaan kunta pääsevät ohjaamaan halliyhtiön toimintaa entistä paremmin. Kaupan myötä Laukaan kunta ja Kehitysyhtiö saavat yhtiön hallituksesta hallituspaikat.

Kehitysyhtiön hallituksen jäsen ja Laukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Suomala näkeekehitysyhtiön tekemän hallitun väliintulon tärkeänä asiana. -Katsoimme kehitysyhtiössä, että meidän on tehtävä tässä kohtaa hallittu väliintulo hankkimalla Hirviareena Oy:n osakkeita ja lähtemällä mukaan strategiseen hallitustyöhön. Näin pääsemme sisältäpäin ohjaamaan toimintaa yhdessä toimivan hallituksen kanssa ja turvaamaan kunnan etua vuokranantajana kaikissa tilanteissa.

Halliyhtiön muut osakkaat uskovat vahvasti halliyhtiön tulevaisuuteen. Halliyhtiön osakas ja kauppakeskus Sepän toimitusjohtaja Mikko Seppälä luottaa halliyhtiön tulevaisuuteen. – Uudet hallit ja sen operaattoriyhtiö Hirviareena Oy tulevat tuomaan koko alueelle merkittävää veto- ja pitovoimaa, Seppälä sanoo. Olenkin iloinen, että tämä järjestely saatiin hyvässä yhteisymmärryksessä maaliin ja nyt voimme viedä operatiivista suunnittelua ja toimintaa eteenpäin yhdessä ja leveämmillä harteilla. Synergiaedut tulevat olemaan erityisen hyvät. Yhdessä ratkaisimme monta kysymystä kerralla, Seppälä jatkaa.

Leppäveden liikuntahallit tuovat Laukaaseen työpaikkoja, parantavat entisestään Leppäveden taajaman vetovoimaa ja tietenkin tarjoavat liikuntapaikkoja ja edistävät terveyttä sekä hyvinvointia. Muistuttaa Seppälä.

***

Leppäveden liikuntapuistoon Laukaassa ollaan rakentamassa yksityisellä urheilu- ja liikuntahallit. Laukaan kunta on sitoutunut vuokraamaan hallit niiden valmistuttua rakennuttajalta 15 vuodeksi. Kunta puolestaan vuokraa halleja eteenpäin operaattoriyhtiölle joka vastaa hallien toiminnasta ja tilamyynnistä mm. urheiluseuroille ja muille tapahtumatuottajille. Talousvaikeuksista kärsivä Happee ry on liikuntahallien suurin vuokralainen ja myös operaattoriyhtiön osakas.

Laukaan kehitysyhtiö on Laukaan kunnan 100 %:sti omistama yhtiö. Sen tehtävä on elinkeinotoiminnan edistäminen ja kehittäminen Laukaassa. Laukaan Kehitysyhtiö hallinnoi, toteuttaa ja rahoittaa elinkeinohankkeita, hallinnoi ja vuokraa kiinteistöjä sekä myöntää yrityspalveluseteleitä yrityskehittämisen tueksi. Kehitysyhtiön toimintaa johtaa hallitus, jossa on yrittäjäjäseniä ja kunnan edustus. Hallituksen puheenjohtaja on Laukaan kunnanjohtaja Linda Leinonen. Kehitysyhtiön toimitusjohtaja on Laukaan kunnan yritysasiantuntija Sanna Jylänki.

Lisätietoja:
Linda Leinonen, Laukaan kunnanjohtaja
Sanna Jylänki, Laukaan Kehitysyhtiö Oy:n toimitusjohtaja

Lue lisää blogista Mitä Kehitysyhtiö tekee?