Miksi yrittäjän kannattaa kehittää omaa resilienssiään eli muutoskyvykkyyttä? 

Miksi yrittäjän kannattaa kehittää omaa resilienssiään eli muutoskyvykkyyttä? 

Viime aikoina on puhuttu paljon resilienssistä eli muutoskyvykkyydestä. Miksi tämän kannattaisi kiinnostaa yrittäjää? Miksi jotkut yritykset selviävät kriiseistä ja muutoksista paremmin kuin toiset? 

Oman ja yrityksen muutoskyvykkyyden vahvistaminen ei ole erillistä kehitystoimintaa vaan monella tapaa yrittäjyyden ja yritystoiminnan ydintä. Muutoskyky on todettu asenteen ohella yrittäjän tärkeimmäksi osaamiseksi. 

Mitä muutoskyvykkyys on? 

Muutoskyvykkyyden saattaa yhdistää elämää suuriin selviytymistarinoihin ja mieltää jonkinlaiseksi supervoimaksi. Se on kuitenkin kaikille yrittäjille tärkeä kehitettävä taito, joka rakentuu suurimmalta osalta yksinkertaisista asioista ja pitkäjänteisestä tekemisestä arjessa. Sitä on myös mahdollista kehittää. Muutoskyvykkyys on rohkeutta ja asennetta nähdä muutoksessa uusia mahdollisuuksia. Se on kykyä säilyttää omat päämäärät ja tavoitteet kirkkaana ja tarmoa edetä niitä kohti vastoinkäymisistä huolimatta. Resilienssi on lisäksi kykyä ennakoida tulevaa ja vahvistaa omia voimavaroja ja osaamista sekä uskallusta pyytää apua silloin, kun sitä tarvitsee. Muutoskyvyn vahvistaminen ei myöskään ole erillinen kehitysohjelma vaan osa yrityksen toimintaa ja yrittäjän elämää. Muutoskyvykkyys vahvistuu kokemuksen ja vaikeuksista selviytymisen ja niistä oppimisen kautta, sekä resilienssitekijöitä vahvistamalla.  

Muutoskykyä käytännössä on esimerkiksi: 

 • Omasta hyvinvoinnista ja toimintakyvystä huolehtiminen 
 • Merkityksen ja oman tarkoituksen kirkkaana pitäminen haasteiden keskellä 
 • Yhteisöllisyys, verkostoista ja ihmissuhteista huolehtiminen 
 • Asiakkaiden toiveiden ennakointi ja reagointi 
 • Uusia ideoiden saaminen ja hyödyntäminen 
 • Kekseliäät tavat vastata ulkopäin tuleviin muutoksiin ja muokata omaa liiketoimintaa 
 • Yrityksen maineen ylläpitäminen 

Miksi se on tärkeää? 

Elämä ja yrittäjyys menevät harvoin täysin suunnitelmien mukaan ja matkaan mahtuu myös vastoinkäymisiä ja odottamattomia vaikeuksia. Siksi yrittäjä tarvitsee muutoskykyä ja resilienssiä vastoinkäymisistä selviytymiseen. Yksilön ja yrityksen resilienssi esimerkiksi:  

 • auttaa käsittelemään vaikeita jaksoja ja jopa kääntämään ne voitoksi 
 • pitää joustavana muutoksessa 
 • auttaa kehittämään toimintaa ja vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin 
 • helpottaa tulevaisuuden ennakoinnissa ja uudistumisessa 
 • tukee uusien mahdollisuuksien näkemisessä ja hyödyntämisessä 
 • kannustaa pitkäjänteiseen toimintaan 
 • edesauttaa menestyvän liiketoiminnan aikaansaamisessa ja ylläpitämisessä 
 • auttaa yrittäjää ja yritystä pysymään mukana kehityksessä, vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin 

Verkostot ja yhteisöllisyys vahvistavat muutoskyvykkyyttä 

Yhteisön ja ihmissuhteiden merkitys ihmisen hyvinvoinnille on merkittävä. Se on myös oleellinen osa muutoskyvykkyyttä ja sen vahvistumista. Verkostot ja voimaannuttavat ihmissuhteet paitsi auttavat vaikeuksien keskellä, vahvistavat ja luovat uskoa myös uusien haasteiden edellä. Jotain tästä voimavarasta on kadotettu nykyisessä yksilöä korostavassa kulttuurissa. 

Miten omaa ja yrityksen muutoskyvykkyyttä voi vahvistaa? 

Muutoskyvyn vahvistaminen ja sen rakennuspalikat ovat jokapäiväisiä pieniä tekoja, eivät erillistä kehittämistoimintaa. Ne ovat perustana tehokkaalle yrittämiselle, asioiden aikaansaamiselle ja niin ollen yrityksen menestymiselle. Onnistumisen avaimia pysyvän muutoksen aikaansaamiseen ovat aloittaminen, tarpeeksi pienet askeleet muutoksessa ja halutun muutoksen aikataulutus. 

Olen sparrannut muutoskykyä lähes kolmenkymmen yrittäjän kanssa ja lisäksi tutkin väitöskirjassani muutoskyvyn kehittymistä. Näiden pohjalta on syntynyt muutoskyvyn rakennuspalikat -malli ja lähestymistapa yrittäjän muutoskyvyn vahvistamiseen (kuva alla): 

Yrittäjien tilanteet ja tarpeet ovat hyvin erilaisia, mutta perusperiaatteet ovat yllättävänkin samanlaisia. Työkaluina voivat olla esimerkiksi keskustelut valmentajan tai toisen yrittäjän kanssa, jolloin omia tavoitteita ja muutoskyvyn osa-alueita voi pallotella ja miettiä uusia tapoja tehdä asioita. Tuloksena on ollut uusia toimintatapoja, näkökulmia ja muutoksia liiketoiminnassa ja yrittäjien hyvinvoinnissa. Pienin askelin, oma muutoskyky kasvaa ja vahvistuu. 

Tule mukaan Laukaan Yritystankkaamon valmennuksiin tai muuten vaan katsomaan mitä meillä tapahtuu! 

Jos haluat vahvistaa omaa muutoskykyäsi ja hyvinvointiasi yhdessä muiden yrittäjien kanssa, olet tervetullut Laukaan Yritystankkaamon valmennuksiin. Ensimmäinen valmennusryhmä starttaa lokakuussa. Jos kaipaat yhteen tai useampaan muutoskyvykkyyden osa-alueeseen sparraustukea tai lisätietoa valmennuksista voit olla yhteydessä santeri.halonen(at)oulu.fi tai katso tulevat tapahtumat www.laukaanyrityspalvelut.fi/yritystankkaamo. 

Kirjoittaja: 

Santeri Halonen on muutosvalmentaja ja kouluttaja. Hän tekee väitöskirjaa yrittäjän resilienssistä Oulun yliopistossa ja toimii Yritystankkaamo-hankkeessa.

santeri-halonen
Santeri Halonen

Viimeisimmät kirjoitukset

12.04.2024 | Sanna Jylänki
Mitä Laukaan Kehitysyhtiö tekee?
18.03.2024 | Vierailija
Täsmävalmennuksella osaava työntekijä – onnistuisiko?
12.02.2024 | Sanna Jylänki
Elinvoiman mittari: Kuntabarometri!