KUNTABAROMETRI ONNISTUMISEN MITTARINA

kuntabarometri laukaa 1

KUNTABAROMETRI ONNISTUMISEN MITTARINA

Suomen Yrittäjät kartoittavat Kuntabarometri -kyselyllä joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikan tilaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Kyseessä ei ole kilpailu, mutta kunnat asetetaan kuitenkin tulosten mukaisesti järjestykseen. Tästä syystä kysely ja sen tulokset kiinnostavat kuntia.

Vuonna 2022 toteutettu kysely oli jo järjestyksessään 10. Kuntabarometri-kysely (ent. Elinkeinopoliittinen mittaristokysely) toteutettiin 1.2.–4.4.2022 ja vastaukset saatiin valtakunnallisesti noin 9600 yrittäjältä.

Suomen Yrittäjät suosittelevat, että tuloksia hyödynnetään mahdollisimman laajasti kuntien ja yritysten välisessä vuoropuhelussa sekä elinkeinopolitiikan kehittämisessä. Tähän toiveeseen Laukaassakin vastaamme.

Vuoden 2022 kyselyyn saatiin Laukaassa hienosti vastaukset 74 yrittäjältä. Edellisessä kyselyssä vastaajia oli 40 ja sitä edellisessä 24. Vastausaktiivisuus on ollut hienossa kehityssuunnassa.

kuntabarometri laukaa

Tehdyt toimenpiteet eivät vielä näkyneet tuloksissa. Tämä oli itselleni pieni pettymys, sillä töitä on tehty. Tulokset näkyvät kuitenkin hitaasti. Tässä kyselyssä Laukaa sijoittui Keskisuomen kuntien joukossa puolenvälin alapuolelle yhdessä mm. Jyväskylän, Joutsan ja Saarijärven kanssa.

Tuoreet tulokset kävimme läpi Laukaan ja Lievestuoreen Yrittäjien edustajien sekä kuntapäättäjien kanssa. Tätä avointa vuoropuhelua jatketaan myös tulevaisuudessa. Laajemmin tuloksia esitellään Yrittäjän päivänä 5.9.2022 järjestettävässä tilaisuudessa. Samalla esittelemme mihin toimenpiteisiin Laukaan kunnan yrityspalveluissa on viime aikoina toteutettu.

Suurimpina kehitysaskeleina on ehdottomasti uudet työntekijämme elinkeinotoimessa. Toukokuussa Sanna Jylänki aloitti Laukaan yrityspalveluissa yritysasiantuntijana ja Reijo Himanen hankeasiantuntijana. Sanna tapaa erittäin aktiivisesti yrittäjiä ja auttaa kaiken kokoisia yrityksiä tilanteesta riippuen sekä toimii linkkinä Laukaan työllisyyspalvelujen suuntaan. Reijo taas auttaa yrityksiä kehitys- ja investointihankkeiden rahoituksen hakemisessa sekä yritysryhmähankkeiden käynnistämisessä. Haluamme olla mahdollisimman paljon tekemisissä yrittäjien ja yritysten kanssa. Tavoitteena on myös keskustelun lisäksi saada aikaa yhteistä tekemistä ja parantaa yritysten toimintaedellytyksiä. Tulosten saavuttaminen vaatii aktiivisuutta kaikilta osapuolilta.     

Laukaan päivitetyssä kuntastrategiassa yrittäjät ovat vahvasti näkyvissä. Yrittäjät ja yrittäjyys ovat yksi kunnan kolmesta kärkiteemasta. Tavoitteena on Laukaan profiilin nostaminen yritysmyönteisenä kuntana sekä nykyisten yritysten kasvuedellytysten mahdollistaminen. Yhtenä strategian mittarina seurataan juurikin Kuntabarometrin kehittymistä. Odotan jo suurella mielenkiinnolla vuoden 2024 tuloksia.

kuntabarometri laukaa 2
Kuntabarometritilaisuus 1.6.2022 Tupaswillassa
Teemu Pinomäki Elinkeinojohtaja